SLH Sommer 2017
Altersklassen

  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Damen 30 Gr. 047

Auf zur LL A
Auf zur LL B
Gr. 048 (4er)
Gr. 049 (4er)

Gr. 050 NO (4er)
Gr. 051 OS (4er)
Gr. 052 SU (4er)
Gr. 053 WE (4er)

Gr. 054 NO (4er)
Gr. 055 OS (4er)
Gr. 056 OS (4er)
Gr. 057 SU (4er)
Gr. 058 WE (4er)

Gr. 059 NO (4er)
Gr. 060 NO (4er)
Gr. 061 SU (4er)
Gr. 062 WE (4er)

Gr. 063 WE (4er)
Gr. 064 WE (4er)
  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Herren 30 Gr. 065

Auf zur LL A
Auf zur LL B
Gr. 066 (4er)
Gr. 067 (4er)

Finale SU
Gr. 068 NO (4er)
Gr. 069 OS (4er)
Gr. 070 SU (4er)
Gr. 071 SU (4er)
Gr. 072 WE (4er)

Gr. 073 NO (4er)
Gr. 074 OS (4er)
Gr. 075 SU (4er)
Gr. 076 WE (4er)

Gr. 077 NO (4er)
Gr. 078 SU (4er)
Gr. 079 SU (4er)
Gr. 080 WE (4er)

Gr. 081 NO (4er)
Gr. 082 NO (4er)
Gr. 083 WE (4er)
Gr. 084 WE (4er)
Gr. 085 WE (4er)
  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Damen 40 Gr. 086 (4er)

Auf zur LL A
Auf zur LL B
Gr. 087 (4er)
Gr. 088 (4er)

Finale OS
Finale SU
Gr. 089 NO (4er)
Gr. 090 OS (4er)
Gr. 091 OS (4er)
Gr. 092 SU (4er)
Gr. 093 SU (4er)
Gr. 094 WE (4er)

Gr. 095 NO (4er)
Gr. 096 NO (4er)
Gr. 097 OS (4er)
Gr. 098 OS (4er)
Gr. 099 SU (4er)
Gr. 100 SU (4er)
Gr. 101 WE (4er)
Gr. 102 WE (4er)

Gr. 103 NO (4er)
Gr. 104 NO (4er)
Gr. 105 OS (4er)
Gr. 106 OS (4er)
Gr. 107 SU (4er)
Gr. 108 SU (4er)
Gr. 109 WE (4er)
Gr. 110 WE (4er)
Gr. 111 WE (4er)

Gr. 112 NO (4er)
Gr. 113 NO (4er)
Gr. 114 SU (4er)
Gr. 115 SU (4er)
Gr. 116 WE (4er)
Gr. 117 WE (4er)

Gr. 118 WE (4er)
Gr. 119 WE (4er)  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Herren 40 Gr. 120

Gr. 121 (4er)
Gr. 122 (4er)
Gr. 123 (4er)

Finale OS
Finale SU
Gr. 124 NO (4er)
Gr. 125 OS (4er)
Gr. 126 OS (4er)
Gr. 127 SU (4er)
Gr. 128 SU (4er)
Gr. 129 WE (4er)

Gr. 130 NO (4er)
Gr. 131 NO (4er)
Gr. 132 OS (4er)
Gr. 133 OS (4er)
Gr. 134 SU (4er)
Gr. 135 SU (4er)
Gr. 136 WE (4er)
Gr. 137 WE (4er)

Gr. 138 NO (4er)
Gr. 139 OS (4er)
Gr. 140 OS (4er)
Gr. 141 SU (4er)
Gr. 142 SU (4er)
Gr. 143 WE (4er)
Gr. 144 WE (4er)
Gr. 145 WE (4er)

Gr. 146 NO (4er)
Gr. 147 NO (4er)
Gr. 148 SU (4er)
Gr. 149 SU (4er)
Gr. 150 WE (4er)
Gr. 151 WE (4er)
Gr. 152 WE (4er)
Gr. 153 WE (4er)

Gr. 154 NO (4er)
Gr. 155 NO (4er)
Gr. 156 SU (4er)
Gr. 157 SU (4er)
Gr. 158 SU (4er)
Gr. 159 WE (4er)
Gr. 160 WE (4er)
Gr. 161 WE (4er)
Gr. 162 WE (4er)  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Damen 50 Gr. 163 (4er)

Auf zur LL A
Auf zur LL B
Gr. 164 (4er)
Gr. 165 (4er)

Finale SU
Gr. 166 NO (4er)
Gr. 167 OS (4er)
Gr. 168 SU (4er)
Gr. 169 SU (4er)
Gr. 170 WE (4er)

Gr. 171 OS (4er)
Gr. 172 SU (4er)
Gr. 173 WE (4er)
Gr. 174 WE (4er)

Gr. 175 SU (4er)
Gr. 176 WE (4er)
Gr. 177 WE (4er)

  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Herren 50 Gr. 178

Auf zur LL A
Auf zur LL B
Gr. 179 (4er)
Gr. 180 (4er)

Gr. 181 NO (4er)
Gr. 182 OS (4er)
Gr. 183 SU (4er)
Gr. 184 WE (4er)

Gr. 185 NO (4er)
Gr. 186 NO (4er)
Gr. 187 OS (4er)
Gr. 188 OS (4er)
Gr. 189 SU (4er)
Gr. 190 SU (4er)
Gr. 191 WE (4er)
Gr. 192 WE (4er)

Gr. 193 NO (4er)
Gr. 194 NO (4er)
Gr. 195 SU (4er)
Gr. 196 SU (4er)
Gr. 197 WE (4er)
Gr. 198 WE (4er)

Gr. 199 WE (4er)
Gr. 200 WE (4er)
Gr. 201 WE (4er)
Gr. 202 WE (4er)
  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Herren 55 Gr. 203

Gr. 204 (4er)

Finale SU
Gr. 205 NO (4er)
Gr. 206 OS (4er)
Gr. 207 SU (4er)
Gr. 208 SU (4er)
Gr. 209 WE (4er)

Gr. 210 NO (4er)
Gr. 211 WE (4er)


  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Damen 60 Gr. 212 (4er)

Gr. 213 (4er)
  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Herren 60 Gr. 214 (4er)

Auf zur LL A
Auf zur LL B
Gr. 215 (4er)
Gr. 216 (4er)

Finale SU
Finale WE
Gr. 217 NO (4er)
Gr. 218 OS (4er)
Gr. 219 SU (4er)
Gr. 220 SU (4er)
Gr. 221 WE (4er)
Gr. 222 WE (4er)

Gr. 223 NO (4er)
Gr. 224 NO (4er)
Gr. 225 OS (4er)
Gr. 226 SU (4er)
Gr. 227 SU (4er)
Gr. 228 WE (4er)
Gr. 229 WE (4er)

Gr. 230 SU (4er)
Gr. 231 WE (4er)

Gr. 232 WE (4er)
Gr. 233 WE (4er)
  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Herren 65 Finale
Gr. 234 (4er)
Gr. 235 (4er)

Auf zur LL A
Auf zur LL B
Gr. 236 (4er)
Gr. 237 (4er)

Finale NO
Finale OS
Finale SU
Gr. 238 NO (4er)
Gr. 239 NO (4er)
Gr. 240 OS (4er)
Gr. 241 OS (4er)
Gr. 242 SU (4er)
Gr. 243 SU (4er)
Gr. 244 WE (4er)

Gr. 245 NO (4er)
Gr. 246 SU (4er)
Gr. 247 WE (4er)

Gr. 248 WE (4er)
Gr. 249 WE (4er)

  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Herren 70 Gr. 250 (4er)

Gr. 251 (4er)

Gr. 252 SU (4er)
Gr. 253 WE (4er)  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Herren 75 Finale
Gr. 254 (4er)
Gr. 255 (4er)

  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Damen 60 DoppelGr. 256 WE (0er)

  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Herren 60 DoppelGr. 257 WE (0er)

  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Damen 65 Doppel
  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Herren 65 DoppelGr. 258 WE (0er)

  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Damen 70 Doppel
  LL
VL
BL
1.BK
2.BK
3.BK
4.BK
5.BK
BL Dop
Herren 70 DoppelGr. 259 WE (0er)